Belyegzos                                          

                 Belépési nyilatkozat


        Alulírott............................................................................................... jelen belépési nyilatkozat benyújtásával ezúton kérem a 

        Magyar Kielzugvogel Flotta Egyesület (székhely: 2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 20.) bírósági bejegyzés szám: Pk. 60.022/2015, 

        adóazonosító szám: 18756311-2-12) (továbbiakban: Egyesület) elnökségét, hogy az Egyesület rendes/pártoló tagjává szíveskedjen fogadni.

                            Személyes adataim:
                                                            név:
                                        születési idő:
                                       születési hely:
                                            anyja neve:
                                                      lakcím:
            személyi igazolvány száma:
büntetettesek nyilvántartásában: szerepelek / nem szerepelek


        Kijelentem, hogy az Egyesület alapszabályát ismerem, annak céljaival egyetért, tagsági jogokat tudomásul veszem, valamint a 

        tagsági kötelezettségeket magamra nézve kötelezőnek elfogadom.


                            Kelt:
                                                                                                                                                                                                                .……………………………
                                                                                                                                                                                                        belépést kérelmező aláírása

 

 

Magyar Kielzugvogel Flotta Egyesület 2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 20. kzv@t-online.hu www.kzvbelo.hu